Комунальний заклад освіти "Cередня загальноосвітня школа № 69" Дніпровської міської ради

 

Організація виховної роботи

Організація виховної роботи

Основні документи:

*Закон України «Про загальну середню освіту»
*Лист МОН № 1/9-376 від 25.07.2014 р.
*«Методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах»
*Наказ МОН від 31.10.2011 №1243 «Про основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх закладів»
*Концепція національно-патріотичного виховання, затверджена наказом МОН від 27.10.2009 № 3754/981/538/493

 

               Школа бере участь у Всеукраїнському  рейді «Урок» упродовж вересня 2019 року та  місячнику дотримання чинного законодавства в частині забезпечення конституційного права дітей і молоді на освітуупродовж жовтня 2019 року під час яких:      

 

-         забезпечує виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку»;

-         вживаються заходів щодо повного охоплення дітей і підлітків шкільного віку різними формами навчання;

-         посилюється контроль за відвідуванням учнями навчальних занять;

-         аналізуються причини ухилення учнів від навчання та розробляються заходи щодо попередження бродяжництва, у разі відсутності учня на уроках без поважних причин понад 10 днів складаються акти і передаються до  ССД  за територіальною приналежністю;

-         здійснюється  облік та контроль за поведінкою і навчанням учнів, схильних до правопорушень, вживаються дієві заходи по залученню їх до навчання, у разі тривалої відсутності на заняттях організовується робота  з надання допомоги по надолуженню програмового матеріалу;

-         вивчається разом із управліннями-службами у справах дітей, центрами соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді районних у місті рад умови проживання дітей, які перебувають у складних та надзвичайних умовах;

-         активізується  робота педагогічного колективу школи щодо роз’яснення законів та нормативних актів, які зобов’язують батьків нести адміністративну та кримінальну відповідальність за ухилення від навчання та виховання їх неповнолітніх дітей.

-         проводиться профорієнтаційна робота серед учнівської молоді та проводиться аналіз працевлаштування випускників 9-х, 11-х класів;

-         діти залучаються до гурткової роботи в позаурочний час, приділяється особлива увага зайнятості учнів з девіантною поведінкою.

Головні напрямки виховання:

*Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави – національно-патріотичне виховання.
*Ціннісне ставлення до сім*ї, родини, людей – морально-естетичне
*Ціннісне ставлення до природи – екологічне виховання
*Ціннісне ставлення до мистецтва – естетичне виховання
*Ціннісне ставлення до праці – трудове виховання
*Ціннісне ставлення до себе – здоровий спосіб життя
*Превентивне виховання:
*А. профілактика правопорушень
*Б. профілактика дитячої жорстокості та насильства
*14. Родинно-сімейне:
*А. педагогічна просвіта батьків
*Б. сімейне виховання, відродження сімейних цінностей

*Проведення у школі:

*– Всеукраїнський рейд-«Урок»
*Жовтень – місячник дотримання чинного законодавства в частині забезпечення конституційного права дітей та молоді на освіту
Виховна мета педагогічного колективу КЗО СЗШ № 69:
“Висока патріотична свідомість школярів – основа громадянського виховання”.
Педагогічний колектив виховує здорову, освічену, цілісну, творчу, особистість, свідомого громадянина України.
Завдання, які поставив собі наш педагогічний колектив для повноцінного виховання майбутніх громадян України: поєднати зусилля педколективу, батьків в гармонійну систему виховання дітей і формування учня на засадах української народноїї педагогіки; виховувати  громадянина України, формувати  соціальну компетенцію, активну громадянську позицію; виховувати інтелектуальну культуру; виховувати фізично й морально здорову дитину, забезпечувати необхідні екосоціальні умови для повної реалізації можливостей розвитку особистості учня; виховувати глибоких людських почуттів, любові до матері і батька, бабусі і дідуся, роду і народу, рідної мови, історії свого народу, культури і духовності; створювати  атмосферу захищеності, тепла, любові, умов для розвитку почуттів і сприймань учня, його самореалізації;  формувати  та розвивати  екологічні компетенції;  формувати естетичні смаки і почуття.