Комунальний заклад освіти "Cередня загальноосвітня школа № 69" Дніпровської міської ради

 

Структура та органи управління закладу освіти

Управління навчальним закладом здійснюється Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради, яке є представником власника.

  Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор.

  Директор навчального закладу та його заступники призначаються й звільняються з посади Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради з дотриманням чинного законодавства. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

    Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

   У період між загальними зборами діє рада навчального закладу.

 

 

Директор школи

Шевченко Марина Євгеніївна,

учитель української мови та літератури, зарубіжної літератури,

спеціаліст вищої категорії,

"Учитель-методист".

 

Стаж роботи 25 роки.

 

 

 

Заступник директора з навчально- виховної роботи

Ярко Ірина Іванівна,

учитель фізики, спеціаліст вищої категорії,

"Учитель-методист".

 

Стаж роботи 24 роки.

 

 

 

Заступник директора з навчально - виховної роботи

Синиця Світлана Володимирівна,

учитель російської мови та зарубіжної літератури,

 спеціаліст вищої категорії.

 

Стаж роботи 18 років.

 

 

 

Заступник директора з виховної роботи

Базарна Валентина Олесіївна,

 учитель української мови та літератури,

спеціаліст вищої категорії.

Стаж роботи 24 рік.

 

 

 

УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИМИ ЗАКЛАДОМ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ НА ОСНОВІ ПОЛОЖЕНЬ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ, ЗАКОНУ «ПРО ОСВІТУ», ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД, СПИРАЮЧИСЬ НА ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОСВІТИ, ДО ЯКИХ НАЛЕЖАТЬ:

 

ПРИНЦИП ДЕМОКРАТИЧНОСТІ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

Полягає у поєднанні громадського самоврядування з єдиноначальністю директора. 

 

ПРИНЦИП ГУМАНІЗАЦІЇ

Передбачає створення гуманних стосунків, оптимальних умов для повноцінної життєдіяльності дитячого і педагогічного колективів.

 

ПРИНЦИП ГЛАСНОСТІ, ВІДКРИТОСТІ УПРАВЛІННЯ

Зобов'язує до відкритого прийняття рішень педагогічної ради школи, обговорення поточних питань. 

 

ПРИНЦИП ПЛАНОВОСТІ

Передбачає чітку систему перспективного і щотижневого  планування усіх видів навчально-виховного та організаційно-господарського процесу.

 

ПРИНЦИП ОПТИМІЗАЦІЇ

Спрямований на створення в навчально-виховному закладі найсприятливіших соціально-психологічних та економічних умов для ефективної діяльності учасників педагогічного процесу.

 

ПРИНЦИП КОМПЕТЕНТНОСТІ

Вимагає високого рівня науково-педагогічної підготовки, загальної ерудиції, професіоналізму вчителів.

 

ПРИНЦИП ОБ'ЄКТИВНОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ВИКОНАННЯ УЧАСНИКАМИ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ОБОВ'ЯЗКІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ КОНКРЕТНИХ СПРАВ

 

ПРИНЦИП УЧАСТІ ГРОМАДСЬКОСТІ