Комунальний заклад освіти "Cередня загальноосвітня школа № 69" Дніпровської міської ради

 

Методична робота

Дослідно-експериментальна робота та інноваційна діяльність - Комунальний заклад «Макарівський багатопрофільний ліцей» Макарівської районної ради Київської області

Науково-теоретичний обласний проект:        
«Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»

 

ІІІ етап – практичний 2019-2020 н.р.           
Розробка та апробація системи діяльності навчального закладу, або вчителя, вихователя, спрямованої на розвиток соціальних компетенцій особистості, масове запровадження новітніх педагогічних стратегій та конкретних технологій соціалізації, накопичення досвіду управління інноваційними процесами в освітній діяльності.
Головна мета проекту: визначення освітніх стратегій соціалізації особистості, розробка показників соціального розвитку учнів різних вікових груп, удосконалення системи психолого-педагогічного супроводу як важливого чинника процесу соціалізації.

 МБУ ДО "Школа искусств города Лобня" | Видео

 

Науково-методична проблема школи в 2019-2024 н.р.

 

«Використання інноваційних педагогічних технологій освіти як основи формування життєвих компетентностей в контексті положень «Нової української школи» на 2019 – 2024 роки»

 

 

 

 

Положення про методичний кабінет
Комунального закладу освіти
«Середня загальноосвітня школа № 69»
 
 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.     Шкільний методичний кабінет КЗО "СЗШ № 69" ДМР є центром методичної роботи школи.
2.     Методичний кабінет КЗО "СЗШ № 69" ДМР безпосередньо підпорядковується директору школи Шевченко М.Є.
3.     Методичне керівництво методичним кабінетом КЗО "СЗШ № 69" ДМР  здійснює заступник директора з навчально-виховної  роботи І.І.Ярко.
4.     Матеріальна відповідальність за збереження навчально-методичних та інших матеріалів, що сприяють реалізації основних завдань методичного кабінету КЗО "СЗШ № 69" ДМР наказом директора школи покладена на заступника директора з господарчої частини М.В.Дорошенко.
 
 
 
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ
 
1.     Інформаційно-методична робота з пропаганди нових методів, технологій, способів навчальної діяльності.
2.     Підвищення мотивації до навчання та його якості.
 
 
ЗМІСТ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ
 

1.     Підтримка позитивної традиційної норми:

v    Створення картотеки педагогічних кадрів школи з метою накопичення інформації для вивчення можливостей та здібностей педагогічних працівників;

v    Вироблення рекомендацій з підбору та розстановки педагогічних кадрів;

v    Організація постійно діючих семінарів (ПДС), постійно діючих практикумів (ПДП), курсів підвищеної кваліфікації (КПК);

v    Організація та участь працівників педколективу школи в проведенні «круглих столів», педагогічних читань, конкурсів професійної майстерності (в школі, на базі школи, в інших освітніх закладах)

2.     Розвиток та активізація різнобічного педагогічного мислення. Стимулювання педагогічної діяльності через роботу МО, ТТК, педагогічного читання, теоретичні та практичні семінари, конкурси педагогічної майстерності, формування педагогічної культури та наукової організації праці.

3.     Орієнтація педагогічного колективу на прикладне конструктивне начало – сполучення теоретичних підходів з реаліями сучасної школи, забезпечення єдиної форми та змісту педагогічного процесу.

4.     вивчення, діагностування та експертиза, інноваційних процесів у школі:

v    Виявлення та узагальнення передового педагогічного досвіду;

v    Залучення в якості експертів працівників вищих навчальних закладів;

v    Вироблення методичних рекомендацій на основі експертиз.

5.     Розробка та вибір навчального матеріалу до навчальних дисциплін:

v    Розробка методичних рекомендацій з основних напрямів новаційної та інноваційної роботи, зі способів навчальної діяльності та використанню їх у навчально-виховній роботі;

v    Розробка та оновлення навчально-методичних комплексів;

v    Розробка формалізованих та неформалізованих завдань для перевірки якості засвоєння навчальних дисциплін;

v    Розробка тестів для визначення міри вираження особистісних якостей учнів школи для здійснення диференційного підходу, варіативності та свободи вибору.

6.     Створення інформаційного банку даних:

v    Нормативно-правові акти;

v    Адреси передового педагогічного досвіду;

v    Інформація про інноваційний досвід.

7.     Створення банку навчально-методичних комплексів з навчальних дисциплін і напрямів виховного процесу в школі.

8.     Створення банку даних про вчителів, які працюють в іноваційних  режимах