Комунальний заклад освіти "Cередня загальноосвітня школа № 69" Дніпровської міської ради

 

Методична робота

 

Науково-теоретичний обласний проект:         «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»

 

ІІІ етап – практичний 2019-2020 н.р.           Розробка та апробація системи діяльності навчального закладу, або вчителя, вихователя, спрямованої на розвиток соціальних компетенцій особистості, масове запровадження новітніх педагогічних стратегій та конкретних технологій соціалізації, накопичення досвіду управління інноваційними процесами в освітній діяльності.
Головна мета проекту: визначення освітніх стратегій соціалізації особистості, розробка показників соціального розвитку учнів різних вікових груп, удосконалення системи психолого-педагогічного супроводу як важливого чинника процесу соціалізації.
Науково-методична проблема школи в 2019-2020 н.р.
«Створення гуманістичного освітнього середовища навчального закладу в умовах компетентнісного підходу до навчання та виховання Людини-патріота як головні чинники успішної соціалізації учнів»

 

Згідно з дослідно-експериментальною роботою школи над обласним проектом "Науково-методичні засади створення іноваційної моделі STEM-освіти заступник деректора з навчально-виховної роботи Ярко І.І. взяла участь в обласному науково-практичному семінарі "Міждисциплінарний підхід як провідний принцип управління STEM-освіти" в м. Кривий Ріг 15 листопада 2019 року.

 Під час обласного семінару, який проходив на базі Криворізькрого Центрально-Міського ліцею, були висвітлені актуальні питання щодо впровадження STEM-технологій в освітній процес, розглчнуті мультитрансдисциплінарні підходи у побудові навчальних програм різного рівня, та їх дидактичну підтримку.Під час семінару відбувся вільний обмін думками педагогів, продовження налагодження співпраці педагогів освітніх закладів області, розширювалися сфери професійного суспільства.

 

 

Згідно з річним планом роботи школи 18 листопада 2018 року в школі була проведена педагогічна рада на тему "Шляхи реалізації Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти з предметів природничо-математичного напряму ".

Це питання є найбільш актуальним оскільки освітянські реформи, які запроваджуються в теперішній час, вимагають створення сучасного освітнього простору - простору нових освітніх можливостей шляхом оновлення і забезпечення навчальних кабінетів для учнів мультимедійною технікою та сучсними матеріалами дидактичними матеріалами, відбувається формування нового світогляду педагогіки партнерства для розвитку кожної дитини перехід до профільного навчання учнів 10-х класів за оновленими підручниками, поступовий перехід шкіл до автономії. Тому під час педагогічної ради предметно роздивились питання підвищення ефективності і якості природничої освіти через використання навчальних електронних ресурсів та через впровадження сучасних форм організації навчальної діяльності.На педагогічній раді були вироблені рекомендації для учителів-предметників, класних керівників, адміністрації школи.

 

З 15 по 17 березня 2018 року наша школа взяла участь в Дев’ятій Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2018» в м. Києві та отримала срібну медаль і диплом в конкурсі тематичних номінацій за темою: «Застосування інноваційних технологій STEM навчання в аспекті розвитку здібностей вихованців, учнів і молоді». В науково - методичній роботі висвітлено досвід роботи учителів школи щодо підготовки учителя до проведення уроку в системі інноваційно-технологічного STEM навчання.

 

 

На виконання Плану заходів щодо впровадження STEМ-освіти в Україні на 2016-2018 роки, згідно Програми дослідно-експериментальної  роботи за темою «Науково-методичні засади створення інноваційної моделі STEМ -освіти учителя нашої школи Хромчихіна Олена Олексіївна та Кармаліт Ольга Борисівна були запрошені на І Всеукраїнську науково-практичну конференцію, яка відбулась в Києві 24.10.2017 року. В рамках участі у Міжнародній конференції учителя підготували наукову працю «Шляхи впровадження STEМ -освіти: від теорії до практики» в якій вони показали актуальність STEМ -освіти в сучасному світі та показали можливості нашої школи в цьому напрямку роботи. Учителя отримали сертифікати учасника І Всеукраїнської науково-практичної конференції.

 

 

 

Заступник директора Ярко І.І. та учитель Негреєва О.В. були запрошені на І Всеукраїнський батьківський форум «Педагогіка партнерства» - учасників науково-педагогічного проекту «Інтелект України», який відбувся в Києві. Батьківський форум був організований Міністерством освіти і науки України, Департаментом освіти і науки, молоді та спорту Київської міської ради, Інститутом модернізації змісту освіти та Харківським національним педагогічним університетом імені Г.С. Сковороди в Київському палаці дітей та юнацтва. 

Під час форуму були обговорені пріоритетні питання співробітництва родини й школи у створенні та забезпеченні сприятливих умов для розвитку, навчання та виховання учнів в класах, які працюють за НПП «Інтелект України» та прийнята резолюція І Всеукраїнського батьківського форуму «Педагогіка партнерства» в якій наголошено:

«Розглядаючи навчання в школі як один з найважливіших та повноцінних етапів життєдіяльності людини, зобов’язуємося й вимагаємо від інших учасників Проекту будувати міжособистісні взаємини на засадах педагогіки гуманізму, створювати умови для збереження та зміцнення здоров’я, реалізації в повному обсязі нахилів, прагнень і здібностей учнів проектних класів.

Високоякісна освіта – запорука щасливого майбутнього України. Ми впевнені, що наша держава пишатиметься випускниками проектних класів «Інтелект України».

 

 

 

 

 

 

З 25 по 28 жовтня 2016 року наша школа взяла активну участь у Восьмому Міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті» в м. Києві. Школа отримала диплом за активну участь в інноваційній освітній діяльності, який підписаний міністром освіти і науки України Л. Гриневич та президентом національної академії педагогічних наук В. Кремінь.

 

 

14-15 квітня 2016 року в м. Харків відбувся ІІІ Всеукраїнський освітянський Форум «Інтелект України». Учасниками Форуму були: науковці, менеджери освіти, керівники загальноосвітніх навчальних закладів, учителі, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України», студенти факультету початкового навчання Харківського національного  педагогічного університету  ім. Г.С. Сковороди.  На Форумі були присутні директори шкіл Дніпропетровська, які планують  впроваджувати НПП «Інтелект України»  в навчально-виховний процес  5-6 класів. Від нашої школи на Форумі була присутня заступник директора з НВР Ярко Ірина Іванівна.

 

 

 

Учитель фізичного виховання нашої школи Долбишева Євгенія Юріївна 25-26 лютого 2016 року прийняла участь у міському конкурсі «Учитель року – 2016» та посіла ІІІ почесне місце у номінації «Інноваційний урок фізичної культури». Вітаємо її з перемогою!!!

 

 

Наша школа взяла участь у Сьомому Міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті» 20-22 жовтня 2015 року в Києві та отримала диплом за активне впровадження інноваційних технологій у процес навчання і виховання

 

 

З 12 по 14 березня 2015 року наша школа взяла участь в Шостій Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2015», нагороджена дипломом за творчу працю з підвищення якості національної освіти за підписами міністра освіти і науки України С. Квіта та президента національної академії педагогічних наук України В. Кременя.

Під час виставки школа взяла участь у конкурсі та виграла срібну медаль в номінації «Сучасний навчальний заклад як соціокультурний осередок громадянсько-патріотичного виховання дітей та студентської молоді».

 

 

Положення про методичний кабінет
Комунального закладу освіти
«Середня загальноосвітня школа № 69»
 
 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.     Шкільний методичний кабінет КЗО "СЗШ № 69" ДМР є центром методичної роботи школи.
2.     Методичний кабінет КЗО "СЗШ № 69" ДМР безпосередньо підпорядковується директору школи Шевченко М.Є.
3.     Методичне керівництво методичним кабінетом КЗО "СЗШ № 69" ДМР  здійснює заступник директора з навчально-виховної  роботи І.І.Ярко.
4.     Матеріальна відповідальність за збереження навчально-методичних та інших матеріалів, що сприяють реалізації основних завдань методичного кабінету КЗО "СЗШ № 69" ДМР наказом директора школи покладена на заступника директора з господарчої частини М.В.Дорошенко.
 
 
 
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ
 
1.     Інформаційно-методична робота з пропаганди нових методів, технологій, способів навчальної діяльності.
2.     Підвищення мотивації до навчання та його якості.
 
 
ЗМІСТ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ
 

1.     Підтримка позитивної традиційної норми:

v    Створення картотеки педагогічних кадрів школи з метою накопичення інформації для вивчення можливостей та здібностей педагогічних працівників;

v    Вироблення рекомендацій з підбору та розстановки педагогічних кадрів;

v    Організація постійно діючих семінарів (ПДС), постійно діючих практикумів (ПДП), курсів підвищеної кваліфікації (КПК);

v    Організація та участь працівників педколективу школи в проведенні «круглих столів», педагогічних читань, конкурсів професійної майстерності (в школі, на базі школи, в інших освітніх закладах)

2.     Розвиток та активізація різнобічного педагогічного мислення. Стимулювання педагогічної діяльності через роботу МО, ТТК, педагогічного читання, теоретичні та практичні семінари, конкурси педагогічної майстерності, формування педагогічної культури та наукової організації праці.

3.     Орієнтація педагогічного колективу на прикладне конструктивне начало – сполучення теоретичних підходів з реаліями сучасної школи, забезпечення єдиної форми та змісту педагогічного процесу.

4.     вивчення, діагностування та експертиза, інноваційних процесів у школі:

v    Виявлення та узагальнення передового педагогічного досвіду;

v    Залучення в якості експертів працівників вищих навчальних закладів;

v    Вироблення методичних рекомендацій на основі експертиз.

5.     Розробка та вибір навчального матеріалу до навчальних дисциплін:

v    Розробка методичних рекомендацій з основних напрямів новаційної та інноваційної роботи, зі способів навчальної діяльності та використанню їх у навчально-виховній роботі;

v    Розробка та оновлення навчально-методичних комплексів;

v    Розробка формалізованих та неформалізованих завдань для перевірки якості засвоєння навчальних дисциплін;

v    Розробка тестів для визначення міри вираження особистісних якостей учнів школи для здійснення диференційного підходу, варіативності та свободи вибору.

6.     Створення інформаційного банку даних:

v    Нормативно-правові акти;

v    Адреси передового педагогічного досвіду;

v    Інформація про інноваційний досвід.

7.     Створення банку навчально-методичних комплексів з навчальних дисциплін і напрямів виховного процесу в школі.

8.     Створення банку даних про вчителів, які працюють в іноваційних  режимах