Комунальний заклад освіти "Cередня загальноосвітня школа № 69" Дніпровської міської ради

 

Управління

 

 

Пріоритетні напрямки роботи школи

 

Забезпечення  доступної та якісної освіти, що відповідає вимогам суспільства, запитам особистості, батькам, вчителям.

• Створення умов для особистісного розвитку суб’єктів навчально-виховного процесу, модернізація змісту, методів, форм навчання і виховання, удосконалення системи контролю та оцінювання.

• Забезпечення школи кваліфікованими педагогічними кадрами відповідно до сучасних вимог ринку праці.

• Забезпечення розвитку мережі класів КЗО "СЗШ № 69" ДМР з урахуванням потреб громадян, суспільних запитів і державних вимог.

•Модернізація  навчальних кабінетів школи відповідно до сучасних потреб.

• Здійснення комплексної інформатизації навчальних кабінетів школи, запровадження новітніх інформаційних технологій у навчальний процес, системи тестового оцінювання знань.

• Сприяння соціальній адаптації інвалідів, дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають в мікрорайоні школи, до учнівського  середовища.

• Продовження впровадження моделей профільного та допрофільного навчання в школі. 

• Удосконалення системи роботи вчителів з учнями для покращання їх знань, враховуючи  профільність  навчання та зовнішнє незалежне оцінювання. 

• Посилення виховного впливу на учнівську молодь школи, збагачення її духовного потенціалу, відродження  кращих надбань українського народу, його культурних і національних традицій.

• Збільшення відсотку охоплення дітей дошкільною освітою, в тому числі дітей 5-річного віку за рахунок роботи курсів підготовки майбутніх першокласників до шкільного життя.

• Подальший розвиток фізичної культури і спорту, реалізація спортивно-масових  заходів у рамках школи і  району, використання здоров’язберігаючих технологій в школі.