Комунальний заклад освіти "Cередня загальноосвітня школа № 69" Дніпровської міської ради

 

Робочий навчальний план 2020-2021 н.р.

  

Робочий навчальний план

Комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа № 69 »

Дніпровської міської ради

 на 2020/2021 навчальний рік

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до Робочого навчального плану

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 69» Дніпровської міської ради на 2020/2021 навчальний рік

 

1.  Тип навчального закладу

 Середня загальноосвітня школа  І-ІІІ ступеня

2.  Структура закладу

 

Освітній рівень

Кількість класів

Орієнтовна

чисельність учнів

І ступень

(1-4 класи)

13

377

ІІ ступень

 (5-9 класи)

12

340

ІІІ ступень

(10-11 класи)

2

65

Усього

27

 

782

 

3.  Типові навчальні плани КЗО «СЗШ№69»ДМР на 2020-2010 навчальний рік складаються:

-                     для 1-4-А класів — за навчальним планом для початкової школи, що працює за науково-педагогічним проектом «Інтелект України», лист МОН України від 25.05.2018р. № 1/9-344;

-                     для 1-3 класів— за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими постановою Кабміна «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» від 21.02.2018р.№87, наказ МОН україни від 08.102019 № 1272, № 1273 (Типова освітня програма початкової освіти під керівництвом Савченко О.Я.)

-                     для 4-А класу — за навчальним планом для початкової школи, що працює за науково-педагогічним проектом «Інтелект України», затвердженим наказом МОН України від 02.11.2016р. № 1319, додаток 2;

-                     для  4-Б, 4-В класів — за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженим наказом МОН України від 20.04.2018р. №407,таблиця 1 до Типової освітньої програми;

-                     для  5-9-А  класів — за   навчальним планом для початкової школи, що працює за науково-педагогічним проектом «Інтелект України»,  затвердженим  наказом МОН України від 02.11.2016р. № 1319, додаток 3;

-                     для 5-9-их класів — за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом  МОН України від 20.04.2018р. № 405, таблиця 1;

-                     для 10 класу — за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 20.04.2018р. № 408 ( у редакції наказу МОН від 28.11.2019 № 1493, зі змінами, внесеними наказом МОН від 31.03.2020 № 464), таблиця 2,3;

-                    для  11 класу — за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 20.04.2018 № 408 (у редакції наказу МОН від 28.11.2019 № 1493 із змінами, внесеними  наказом МОН України від 31.03.2020 № 4640, таблиця 2,3.             

 

    

4.  Особливості організації навчально-виховного процесу.

 4.1.Структура 2020-2021 навчального року

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про повну  загальну середню освіту» 2020/2021 навчальний рік розпочинається у День знань - 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня 2021 року.

День знань — 01.09.2020

Свято Останнього дзвоника — 28.05.2021

І семестр: 01.09.2209-24.12.2020

ІІ семестр: 11.01.2021-28.05.2021

·  Осінні канікули:  26.10.2020-01.11.2020

·  Зимові канікули:  25.12.2020-10.01.2021

·  Весняні канікули: 22.03.2020-28.03.2021

·  Літні канікули — з дня закінчення навчального року до 31 серпня

 

 

 

 

4.2. Організація навчально-виховного процесу протягом дня

 Розклад дзвінків

Уроки

Тривалість уроку

(з 8.00 по -16.25)

Тривалість перерви, хвилин

1 класи

1 урок

08.00—08.35

25 хвилин

2 урок

09.00—09.35

25 хвилин

3 урок

10.00—10.35

25 хвилин

4 урок

11.00—11.35

25 хвилин

5 урок

12.00—12.35

 

2-4 класи

1 урок

08.00—08.40

20 хвилин

2 урок

09.00—09.40

20 хвилин

3 урок

10.00—10.40

20 хвилин

4 урок

11.00—11.40

20 хвилин

5 урок

12.00—12.40

20 хвилин

6 урок

13.00—13.40

 

5-11 класи

1 урок

09.00—09.45

15 хвилин

2 урок

10.00—10.45

15 хвилин

3 урок

11.00—11.45

15 хвилин

4 урок

12.00—12.45

15 хвилин

5 урок

13.00—13.45

10 хвилин

6 урок

13.55—14.40

10 хвилин

7 урок

14.50—15.35

 

        

 

 

     Режим роботи ГПД (2 групи)

І група                                                        ІІ група

Початок роботи – 12.10                            Початок роботи—12.10

Закінчення18.10                                    Закінчення—18.10

 

 

                  Директор                                               М.Є.Шевченко

 

 

 

 

РОБОЧИЙ    НАВЧАЛЬНИЙ    ПЛАН

комунального закладу освіти «Середня  загальноосвітня  школа № 69»

Дніпровської міської ради на 2020-2021 навчальний рік І ступінь

1-3-х класів  - наказ МОН  від 08.10.2019 № 1272, № 1273

Назва освітньої галузі

Кількість годин на тиждень

     

 

 

1-Б

     1-В    

 

2-Б

               2-В           3-Б                        3-Г  

 Українська мова

 

3,5   

3,5

3,5   

3,5 3,5 3,5
 Українська література 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

 Іншомовна-іноземна  мова (англійська)

 

2

2

3

3 3 3

 Математична 

 

4

4

4

4 5 5

 Я досліджую світ

 

3

3

3

3 3 3
 Технологічна  1 1 1 1 1 1
 Інформативна      1 1 1 1

Мистецька

 

Музичне мистецтво

1

1

1

1 1 1

Образотворче мистецтво

1

1

1

1 1 1

Фізична культура

 

3

3

3

3 3 3

Усього

19+3+1

19+3+1

21+3+1

21+3+1 21+3+2 21+3+2

Додаткові години на вивчення предметів інваріативної складової, курсів за вибором,проведення індивідуальних консультацій та  групових занять

1

 

1

1

 

1 1 1

                    Індивідуальні заняття

     

 Математика 

1

1

1

1 1 1

Гранично

допустиме навантаження

20

20

 

22

 

22 23 23

Всього

23

23

25

25 26 26

 

 

Директор                                                   М.Є.Шевченко                                                         

 

 

РОБОЧИЙ    НАВЧАЛЬНИЙ    ПЛАН

комунального закладу освіти «Середня  загальноосвітня  школа № 69»

Дніпровської міської ради на 2019-2020 навчальний рік І ступінь

2-В ,2-Г класів-постанова Кабміна "Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти" від 21.02.2018р №87

3-Б, 4-Б, 4-В класів  - наказ МОН України від 20.04.2018р.

 № 407, таблиця 1до Типової освітньої програми

№ з/п

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

 

 

 

 4-Б

4-В

Мови і літератури (мовний і літературний компоненти)

Українська мова

7

7

Іноземна мова (англійська)

2

2

Математика

Математика

4

4

Природознавство

Природознавство

2

2

Суспільствознавство

Я у світі

1

1

Мистецтво

 

Музичне мистецтво

 

 

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

Технології

Трудове навчання

1

1

Інформатика

1

1

Здоров’я і фізична культура

 

Основи здоров’я

1

1

Фізична культура 

3

3

Разом

21+3

21+3

Додаткові години на вивчення предметів

інваріантної складової, курсів за вибором,

проведення індивідуальних консультацій

та групових занять

2

 

2

 

Індивідуальні заняття

 Математика 

1

1

 Українська мова

1

1

Гранично

допустиме навантаження

 

22

 

22

Всього

25

25

 

 

       Директор                                                       М.Є.Шевченко

 

 

 

 

РОБОЧИЙ    НАВЧАЛЬНИЙ    ПЛАН

     комунального закладу освіти

«Середня  загальноосвітня  школа № 69» Дніпровської міської ради

1-3-х  класів, які навчаються за науково-педагогічним проектом

«Інтелект України» на 2020-2021   навчальний рік І ступінь

(лист МОН №1/9-344 від 25.05.2018р.)

Назва освітньої галузі

Назва навчального

предмета

Кількість годин на тиждень

   

 

 

1-А

2-А

3-А  3-Б

Мовно-літературна

Українська мова

3

3 3 3
  Читання  3 3 3 3
Мовно-літературна Іноземна мова  2+1 3 3 3

Математична

Математика

3

3+1

4 4

Мовно-літературна

(література)

 

Я пізнаю світ

8

 

 

 

 

 

8+1

 

 

 

 

 

8+1 8+1

Математична

Природнича

Соціальна і здоров’я-збережувальна

Громадянська та історична

Фізкультурна

Мистецька

Інформатична

Інформатика 

-

-

1 1

Мистецька

Мистецтво

1

1

1 1

Фізкультурна

 

Фізична культура

2

2

2 2

Усього

20+2+1

22+2+1

23+2+1 23+2+1

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

 

 

2

 

1 1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження

20

 

 

    22

 

 

23 23

Всього

23

25

26 26
 

                        Директор                                               М.Є.Шевченко

 

 

РОБОЧИЙ    НАВЧАЛЬНИЙ    ПЛАН

комунального закладу освіти «Середня  загальноосвітня  школа № 69»

Дніпровської міської ради

     для класів, які навчаються за науково-педагогічним

проектом «Інтелект України»

на 2020-20121  навчальний рік І ступінь

      Наказ МОН України   від 02.11.2016 р.  № 1319, додаток  № 2

№ з/п

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

 

 

 

4-А

 

Мови і літератури

Українська мова

3,5

Читання

3,5

Іноземна мова (англійська)

4

Математика

Математика

4

 

Еврика

1

Природознавство,

суспільствознавство

Людина і світ

2,5

Навчаємось разом

1,5

Мистецтво

Мистецтво

 

1

 

Технології

Трудове навчання

0,5

Інформатика

1

Здоров’я і фізична культура

 

Фізична культура

3

Основи здоров’я

0,5

Разом

22+3

Гранично

допустиме навантаження

23

Всього

26

 

                       Директор                                                М.Є.Шевченко

 

 

 

 

РОБОЧИЙ     НАВЧАЛЬНИЙ      ПЛАН

комунального закладу освіти « Середня загальноосвітня  школа № 69»   Дніпровської міської ради  

для 5--9-А класів, які навчаються за науково-педагогічним проектом

«Інтелект України» на 2020-2021 навчальний рік ІІ ступінь

Наказ МОН України   від 02.11.2016 р.  № 1319, додаток  № 3

Освітні галузі

Назва предмету

Кількість годин на тиждень

Кількість годин на тиждень

Кількість годин на тиждень

   

5-А

6-А

7-А

8-А   9-А

Мови і літератури

Українська мова

3,5

3,5

2,5

2 2

Українська  література

2

2

2

2 2

Іноземна мова (англійська)

5

5

5

5 5

Зарубіжна література

2

2

2

2 2

Суспільствозна-вство

Історія України

1

1

1

1,5 1,5

Всесвітня  історія

1

1

1

1 1
Основи правознавства          1

Навчаємся разом

2

2

-

- -

Основи самоменеджменту

 

 

1

1  

Мистецтво

Мистецтво

 

1

 

1

1

1 0,5

Математика

Математика

 4+2

4+2

-

- -

Алгебра

 

 

2+1,5

2+1,5 2+1,5

Геометрія

 

 

2+0,5

2+0,5 2+0,5

Природозна-вство

Природознавство. Моя планета Земля

2

-

-

   

Природознавство. Твої фізичні відкриття

1

1

-

   

Біологія

-

2

2

2 2

Географія

-

2

2

2 2

Фізика

 

 

2

2 2

Хімія

 

 

2

2 2

Технології

Трудове навчання. Технічна творчість

1

1

1

   

Інформатика

1

1

1

1 1

Здоров’я  і фізична культура

Основи здоров’я

0,5

0,5

0,5

0,5 0,5

Фізична культура

3

3

3

3 3

Разом

 

26+3

29+3

30+3

31+3 31+3

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

2

2

2

2 2

Гранично допустиме навантаження

28

31

32

33 33

Всього

31

34

35

36 36

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Директор                                                   М.Є. Шевченко

 

 

 

 

РОБОЧИЙ     НАВЧАЛЬНИЙ      ПЛАН

комунального закладу освіти « Середня загальноосвітня  школа № 69»  

 Дніпровської міської ради   на 2020-2021 навчальний рік  ІІ ступінь

                                              5- 9- класів - наказ  України  від 20.04.2018р. № 405, таблиця 1

Освітні галузі

Назва предмету

Кількість годин на тиждень

5-Б

6-Б

6-В

7-Б

7-В

8-Б

9-Б

Мови і літератури

Українська мова

3,5

3,5

3,5

2,5

2,5

2

2

Українська  література

2

2

2

2

2

2

2

Іноземна мова (англійська)

3

3

3

3

3

3

3

Зарубіжна література

2

2

2

2

2

2

2

Суспільствозна-вство

Історія України

1

1

1

1

1

1,5

1,5

Всесвітня  історія

-

1

1

1

1

1

1

Основи правознавства

-

-

-

-

-

-

1

Мистецтво

Музичне   мистецтво

1

1

1

1

1

-

-

Образотворче  мистецтво

1

1

1

1

1

-

-

Мистецтво

-

-

-

-

-

1

1

Математика

Математика

 4

4

4

-

-

-

-

Алгебра

-

-

-

2

2

2

2

Геометрія

-

-

-

2

2

2

2

Природознавство

Природознавство

2

-

-

-

-

-

-

Біологія

-

2

2

2

2

2

2

Географія

-

2

2

2

2

2

1,5

Фізика

-

-

-

2

2

2

3

Хімія

-

-

-

1,5

1,5

2

2

Технології

Трудове навчання

2

2

2

1

1

1

1

Інформатика

1

1

1

1

1

2

2

Здоров’я  і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

3

3

3

3

Разом

 

23,5+3

26,5+3

26,5+3

28+3

 

28+3

28+3

30+3

 

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття

3,5

3,5

3,5

2,5

2,5

2,5

3

                Курси за вибором

 

  Креслення 

 

 

 

 

 

 

2

  СТЕМ-лаб

1

1

1

1

1

 

 

                                                                       Індивідуальні заняття

Українська мова

1

1

0,5

 

 

0,5

 

Математика

1

1

1

 

0,5

 

 

Біологія

 

0,5

 

0,5

1

1

1

Зарубіжна літ-ра

0,5

 

1

1

 

1

 

Гранично допустиме навантаження

28

31

31

32

32

33

33

Всього

30

33

33

33,5

33,5

34,5

36

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Директор                                        М.Є.Шевченко

 

                          

 

 

РОБОЧИЙ     НАВЧАЛЬНИЙ      ПЛАН

комунального закладу освіти « Середня загальноосвітня  школа № 69»  

 Дніпровської міської ради     на 2020-2021 навчальний рік ІІІ ступінь 

                                           10 клас – наказ МОН України  від 20.04.2018 р. № 408 , таблиця 2,3

 

 

Предмети

 

Кількість годин на тиждень у класах

10

Економічний  профіль

Базові  предмети

27

Українська мова

2

Українська література

2

Зарубіжна література

1

Іноземна мова (англійська)

2

Історія України

1,5

Всесвітня  історія

1

Громадянська освіта

2

 Економіка  3

 Маематика ( алгебра і початок аналізу та геометрія)

3

Біологія і екологія

2

Географія

1,5

Фізика і астрономія

3

Хімія

1,5

Фізична культура

3

Захист України 

1,5+0,5

Вибірково-обов’язкові предмети (Інформатика, Технології, Мистецтво)

3

Інформатика

2

Мистецтво

1

Разом

 

27+3+3+3+0,5

Додаткові години  на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття

8

Індивідуальні заняття

Українська мова

0,5

 Біологія 

1

Факультатив   
 Економіка 3

Гранично допустиме навантаження

33

Всього

38

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Директор                                       М.Є.Шевченко

 

 

 

РОБОЧИЙ     НАВЧАЛЬНИЙ      ПЛАН

комунального закладу освіти « Середня загальноосвітня  школа № 69»  

 Дніпровської міської ради   на 2020-2021 навчальний рік ІІІ ступінь 

   11 клас – наказ МОН України  від 20.04.2018р. №406, таблиця 2,3

 

 

 

Назва предмету

 

Кількість годин на тиждень у класах

11

Української філології профіль

 Базові педмети 26

Українська мова

2+2

Українська література

2+2

Іноземна мова (англійська)

2

Зарубіжна  література

1

Історія України

1,5

Всесвітня  історія

1

Математика (алгебра і початок аналізу та геометрія)

3

Біологія  і екологія 

2

 Географія  1

Фізика і асрономія 

4

Хімія

2

Фізична культура

3

Захист України

1,5+0,5

Вибірково-обовязкові предмети ( Інформатика, Технології, Мистецтво)  
 Інформатика  2
 Мистецтво  1

Разом

 

26+4+3+0,5

Додатковий час на поглиблене вивчення  предметів, ведення  курсів за вибором, факультативів

9

Індивідуальні заняття

 Українська мова

1

 Українська література 

1

 Історія України

0,5

Хімія

1,5

 Зарубіжна література 0,5

Гранично допустиме навантаження

33

Всього

38

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Директор                                 М.Є.Шевченко

 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ

про методичне забезпечення

варіативної частини Робочого навчального плану КЗО «СЗШ №69» ДМР на 2020-2021 н.р.

з/п

Класи

Кількість учнів

Вид

заняття за робочим навчальним планом

Назва (факультативу,

курсу за вибором)

Назва програми

Державна, авторська

Ким і коли затверджена, рекомендовано (рекізити: лист, наказ від__№__)

Кількість годин за програмою

Кількість годин,фактично віділених за  робочим навчальним планом

1

9

29

Курс за вибором

Креслення 

Креслення 

Авторська

Лист ІІТЗО

№1/11-17679 від 19.11.2013р.

2

2

2

5-7

159

Курс за вибором

СТЕМ-лаб

Впровадження СТЕМ-освіти в закладах освіти  Дніпопетровської області

Авторська

Протокол №1 Вченої ради КЗВО "ДАНО" ДОР від 04.09.2019р.

1

1

3

10

35

факультатив 

Економіка 

Економіка 

Авторська

Наказ МОН від 23.10.2017р.№ 1407

3

3

 

 

Директор                      М.Є.Шевченко