Комунальний заклад освіти "Cередня загальноосвітня школа № 69" Дніпровської міської ради

 

Методичне об'єднання вчителів математичних дисциплін

      

«Найвище призначення математики полягає в тому, щоб знаходити прихований порядок в хаосі, що оточує нас».
                                                                                                                                                                            Н. Вінер

 

Науково-методична проблема шкільного методичного об’єднання учителів математичних дисциплін:

«Формування в учнів предметних і ключових компетентностей як невід'ємної частину загально-людської культури, ціннісного ставленя до суспільства, держави та самого себе в умовах створення гуманістичного освітнього середовища»

 

Основні напрямки роботи методичного об’єднання: 
Удосконалення рівня викладання курсу математики, фізики, інформатики по базових, профільних і експериментальних програмах.
Забезпечення диференційованого, профільного підходу до навчання.
Створення банку інформації про творчі знахідки вчителів.
Забезпечення роботи з використанням нових інформаційних технологій у навчально-виховному й управлінському процесі школи.

 

Задачі МО вчителів математичних дисциплін:
Знайомство з нормативною та методичною документацією з питань освіти, інформатизації, комп’ютеризації, викладання шкільних курсів математики, інформатики;
Забезпечення професійного, культурного та творчого росту вчителя;
Вивчення нового змісту, технологій та методів педагогічної діяльності;
Розробка єдиних вимог щодо оцінювання навчальних досягнень учнів;
Організація роботи з обдарованими дітьми, проведення олімпіад, конкурсів;
Узагальнення передового педагогічного досвіду учителів та впровадження його в практику;
Організація відкритих уроків, позакласних заходів;
Організація роботи з молодими вчителями.

 

Науково – методична проблема, над якою працюють вчителі МО математичних дисциплін:

  

з\п

ПІП ВЧИТЕЛЯ

ТЕМА

1

Лисицина Т.В.

Впровадження iнтерактивних методiв навчання, орiентованих на розвиток соцiальних компетенцiй учнiв та iх пiзнавальноi i творочоi дiяльностi

2

Кошик К.Є.

Формування математичної компетенції учнів на уроках математики та інформатики

3

Ярко І.І.     

Використання компетентiстного пiдходу та інноваційних технологій на уроках фiзики.

4

Степанян А.Е.

Розвиток логічного мислення на уроках математики та інформатики

5

Вольська Л.С

Розвиток інформаційних компетенцій учнів шляхом впровадження STEM –технологій та міжпредметної взаємодії  на уроках інформатики

 

Результати роботи вчителів математичних дисциплін:

 

 

Назва конкурсу, олімпіади

Кількість учнів

Коли проводились

Результати участі

Лисицина Т.В.

Олімпіада районного рівня

 

Олімпіада міського рівня

 

Олімпіада обласного рівня

1

 

 

1

 

 

1

2017-2018 н.р.

 

 

2017-2018 н.р.

 

 

2017-2018 н.р.

І місце  (Гечу І.)

 

 

І місце (Гечу І.)

 

 

І місце (Гечу І.)

Олімпіада районного рівня

 

 

Олімпіада міського рівня

 

Олімпіада обласного рівня

 

Олімпіада всеукраїнського рівня

2

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

2018-2019 н.р.

 

 

 

2018-2019 н.р.

 

 

2018-2019 н.р.

 

 

2018-2019 н.р.

І місце (Гечу І.), ІІІ місце (Пилько Я.)

 

І місце (Гечу І.)

 

 

І місце (Гечу І.)

 

 

ІІІ місце (Гечу І.)

Олімпіада районного рівня

1

2019-2020 н.р.

І місце (Пилько Я.)

Вольська Л.С.

Олімпіада районного рівня з предмету «Інформатика»

3

2018-2019 н.р.

ІІІ місце (Кумченко Кирило)

Конкурс «Бобер 2019»

Конкурс «Бобер 2020»

25

 

93

Олімпіада районного рівня

2020-2021 н.р.

20- відмінно, 5 - добре

 

Конкурс «Сучасний урок»

 

2017р.

2018р.

Переможець

Переможець

 

Участь у STEM-конкурсі «Професії майбутнього»

 

2020

Переможець ІІІм.

 

Виступ на шкільній педагогічній раді

 

2019

 

 

 

 

2020

-«Використання проектних технологій під час вивчення інформатики»

«Платформи  та сервіси дистанційного навчання у школі»

Кошик К.Є.

Олімпіада районного рівня

1

2019-2020 н.р.

І місце(Кірейко Іван)

Виступ на шкільній педагогічній раді

 

2020

 «Сервіс ZOOM для дистанційного навчання»

 

Участь у СТЕМ-конкурсі "STEM-емблема"

2

2020

 

 

 

План роботи методичного об`єднання на 2020-2021 н. р.

 

1 засідання (вересень 2020)
 1. Основні завдання вивчення предметів математичного циклу та шляхи їх реалізації.
 2. Ознайомлення з нормативними документами, які регулюють викладання предметів математичного циклу в новому навчальному році.
 3. Обговорення програм і пояснювальних записок.
 4. Інформаційно-бібліографічний огляд літератури.
 5. Обговорення індивідуальних проблемних тем учителів.
 6. Наступність у вивченні математики між початковою школою та 5–м класом.
 7. Складання плану підготовки учнів до предметних олімпіад.
 8. Планування позакласної роботи з предметів математичного циклу.
 9. Готовність кабінетів до роботи в новому навчальному році.
 10. Про деякі питання участі України у міжнародному дослідженні якості освіти PISA.
 11. Онлайн-інструменти на уроках. Тренінг «Віддалене   навчання»
2 засідання (листопад 2020)
 1. Творча лабораторія: “Наскрізні лінії компетентностей та їх реалізація”.
 2. Підведення підсумків І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад; підготовка учнів до ІІ (міського) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад.
 3. Методичний бюлетень. Про можливості дистанційного та змішаного навчання.
 4. Відвідування та обговорення уроків з математики в 5 та 10 класах. Мета відвідування: ”Адаптація учнів до навчання в середній та старшій школі”.
 5. Робота з обдарованими дітьми “Організаційні форми навчання обдарованих дітей”.
 6. Огляд новинок психолого-педагогічної та методичної літератури.

3 засідання (лютий 2021)

 1. Вернісаж педагогічних ідей: “Використання мобільних технологій у процесі навчання”.
 2. Підсумки міської олімпіади з математики, інформатики.
 3. Аналіз результативності навчання учнів за І семестр. Методи та шляхи поліпшення роботи вчителів методичного об’єднання з питань підвищення ефективності у набутті учнями міцних знань, умінь і навичок.
 4. Проведення тижня математики, інформатики.
 5. Відвідування та обговорення уроків.
 6. Організація повторення на уроках.
 7. Позакласна робота. Підготовка учнів до участі у конкурсах “Кенгуру”, “Бобер”, “Левеня”.
4 засідання (квітень 2021)
 1. Аналіз і самоаналіз творчих аспектів відкритих уроків із виробленням методичних рекомендацій. (Творчі звіти)
 2. Дистанційне навчання: відмінності між його різновидами, порівняння з очним навчанням, переваги та недоліки, що потрібно для його організації вчителям та учням.
 3. Про підготовку учнів 11 класу до ЗНО.
 4. Про підготовку та проведення ДПА з математики в 9 класі.
 5. Проведення підсумкових контрольних робіт.
 6. Підведення підсумків роботи МО за 2020 – 2021 н.р., рекомендації та побажання щодо роботи МО на 2021 –2022 н.р.

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ

Нова навчальна програма з математики (Алгебра та початки аналізу та геометрія) для учнів 10-11 класів закладів загальної середньої освіти (https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/matematika.-riven-standartu.docx) розрахована на 3 години на тиждень. Вивчаються 2 окремих предмета: «Алгебра і початки аналізу» та «Геометрія». У І семестрі 10 класу виділяється 2 години на геометрію та 1 година на алгебру і початки аналізу, у ІІ семестрі навпаки – 1 година на геометрію та 2 години на алгебру і початки аналізу. Разом на вивчення алгебри і початків аналізу відводиться 54 години протягом року, а на геометрію 51 година. 

У кінці кожної теми з алгебри і початків аналізу та з геометрії вчитель проводить тематичне оцінювання. При виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми крім оцінок за ведення зошита.  

Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичного окремо з алгебри і початків аналізу і окремо з геометрії. Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеню передбачене оцінювання учнів 10-11-х класів з математики. Семестрова оцінка з математики виводиться як середнє арифметичне семестрових оцінок з двох математичних курсів (алгебри і початків аналізу та геометрії) та здійснюється округлення до цілого числа. (Наприклад, учень/учениця має семестрові оцінки 8 з алгебри і початків аналізу і 9 з геометрії. Тоді середнє значення становитиме (8+9):2=8,5≈9. Отже, семестрова оцінка з математики – 9). Семестрова оцінка з математики виставляється без дати до класного журналу на сторінку з алгебри і початків аналізу в колонку з надписом «І семестр. Математика», «ІІ семестр. Математика» та на сторінку зведеного обліку. Семестрова оцінка може підлягати коригуванню відповідно до «Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів  загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 03 червня 2008 року № 496. Коригована семестрова оцінка з математики виводиться як середнє арифметичне скоригованих семестрових оцінок з двох математичних курсів (алгебри і початків аналізу та геометрії) та здійснюється округлення до цілого числа за наведеним прикладом. Виставляється коригована семестрова оцінка з математики на сторінку з алгебри і початків аналізу. 

Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових або скоригованих семестрових оцінок з математики. Річна оцінка з математики виставляється на сторінку з алгебри і початків аналізу в стовпчик з надписом «Річна. Математика». На сторінку зведеного обліку навчальних досягнень учнів річна оцінка з математики виставляється у стовпчик «Математика». 

 

1. Види письмових робіт. 

Основними видами класних і домашніх письмових робіт з природничо-математичних дисциплін є:  

 • розв'язування задач і вправ;  
 • складання таблиць, схем, тощо;  
 • виконання проектів; 
 • самостійні та контрольні роботи.  

 

2. Кількість і призначення учнівських зошитів 

В залежності від видів письмових робіт виділяються зошити які зберігаються в класі та зошити, що зберігаються в учнів. Кількість і призначення учнівських зошитів визначається вчителем. Для контрольного тематичного оцінювання передбачаються окремі зошити чи аркуші, які зберігаються протягом навчального року в закладі загальної середньої освіти. 

 

3. Тематичне оцінювання 

Для запобігання перевантаження учнів час проведення тематичних (контрольних) робіт визначається загальношкільним графіком, складеним заступником директора навчального закладу за погодженням із вчителями.  

Впродовж одного робочого дня учні можуть виконувати письмову тематичну (контрольну) роботу тільки з однієї дисципліни, а протягом тижня — не більше ніж з трьох. Під час планування тематичних робіт у кожному класі необхідно передбачити їх рівномірний розподіл протягом усього семестру, не допускаючи накопичення письмових (контрольних) робіт наприкінці семестру, навчального року.  

 

4. Порядок перевірки письмових робіт з математики

4.1 При перевірці зошитів оцінюється лише правильність записів. Почерк, охайність та форма запису не є предметом оцінювання. 

4.2. Зошити з математики, в яких виконуються навчальні класні і домашні роботи, перевіряються:  

у 5—6-х класах — не рідше ніж один раз на два тижні;  

у 7—11-х класах — не рідше один раз на місяць.  

4.3. Оцінка за ведення зошитів виставляється у класний журнал, але на враховується при виведенні тематичної. 

 

 

Інстуктивно-методичні матеріали викладання уроків фізики (міські наради)физика — Национальный технический университет
https://dnepredudp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sz069_dhp_dniprorada_gov_ua/EhXH0-DufuRAviHWTkqKvjEBA-sf0UPdO-mTxTYrB-zncw?e=uaxeiZ

 

STEAM - урок математики

 

STEAM - урок математики вчителя Тетяни Василівни Лисициної "Комбінації геометричних тіл". 11клас.

</div>

<div>
<a style=