Комунальний заклад освіти середня загальноосвітня школа № 69 м. Дніпропетровська
 
Ми раді вітати Вас на нашому сайті!

Методична робота

З 12 по 14 березня 2015 року наша школа взяла участь в Шостій Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2015», нагороджена дипломом за творчу працю з підвищення якості національної освіти за підписами міністра освіти і науки України С. Квіта та президента національної академії педагогічних наук України В. Кременя.

Під час виставки школа взяла участь у конкурсі та виграла срібну медаль в номінації «Сучасний навчальний заклад як соціокультурний осередок громадянсько-патріотичного виховання дітей та студентської молоді».

 

Поздоровляємо з цією значною подією весь педагогічний колектив школи !!!

 

«Примножуючи мудрість ми примножуємо свою цінність...»

 

Науково-методична проблема області:

«Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості»

2013-2014 Н. Р. - ІІІ етап - КРЕАТИВНИЙ

Розробка та апробація системи діяльності навчального закладу, або вчителя, вихователя, спрямованої на розвиток творчого потенціалу особистості, масове запровадження новітніх педагогічних технологій, накопичення досвіду управління інноваційними процесами в освітній діяльності.

Міська науково-методична проблема: 

«Інноваційна освіта для розвитку креативної особистості»

 

Науково-методична проблема школи: 

«Від креативної освіти, її інноваційного змісту через професіоналізм і педагогічну творчість вчителя до формування особистості учня, підготовки його до успішного життя в сучасних умовах»

 

Положення про методичний кабінет

Комунального закладу освіти
«Середня загальноосвітня школа № 69»
 
 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.     Шкільний методичний кабінет КЗО СЗШ № 69 є центром методичної роботи школи.
2.     Методичний кабінет КЗО СЗШ № 69 безпосередньо підпорядковується директору школи Фетісовій Є.О.
3.     Методичне керівництво методичним кабінетом КЗО СЗШ № 69  здійснює заступник директора з навчально-виховної  роботи І.І.Ярко.
4.     Матеріальна відповідальність за збереження навчально-методичних та інших матеріалів, що сприяють реалізації основних завдань методичного кабінету КЗО СЗШ № 69 наказом директора школи покладена на заступника директора з господарчої частини М.В.Дорошенко.
 
 
 
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ
 
1.     Інформаційно-методична робота з пропаганди нових методів, технологій, способів навчальної діяльності.
2.     Підвищення мотивації до навчання та його якості.
 
 
ЗМІСТ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ
 

1.     Підтримка позитивної традиційної норми:

v    Створення картотеки педагогічних кадрів школи з метою накопичення інформації для вивчення можливостей та здібностей педагогічних працівників;

v    Вироблення рекомендацій з підбору та розстановки педагогічних кадрів;

v    Організація постійно діючих семінарів (ПДС), постійно діючих практикумів (ПДП), курсів підвищеної кваліфікації (КПК);

v    Організація та участь працівників педколективу школи в проведенні «круглих столів», педагогічних читань, конкурсів професійної майстерності (в школі, на базі школи, в інших освітніх закладах)

2.     Розвиток та активізація різнобічного педагогічного мислення. Стимулювання педагогічної діяльності через роботу МО, ТТК, педагогічного читання, теоретичні та практичні семінари, конкурси педагогічної майстерності, формування педагогічної культури та наукової організації праці.

3.     Орієнтація педагогічного колективу на прикладне конструктивне начало – сполучення теоретичних підходів з реаліями сучасної школи, забезпечення єдиної форми та змісту педагогічного процесу.

4.     вивчення, діагностування та експертиза, інноваційних процесів у школі:

v    Виявлення та узагальнення передового педагогічного досвіду;

v    Залучення в якості експертів працівників вищих навчальних закладів;

v    Вироблення методичних рекомендацій на основі експертиз.

5.     Розробка та вибір навчального матеріалу до навчальних дисциплін:

v    Розробка методичних рекомендацій з основних напрямів новаційної та інноваційної роботи, зі способів навчальної діяльності та використанню їх у навчально-виховній роботі;

v    Розробка та оновлення навчально-методичних комплексів;

v    Розробка формалізованих та неформалізованих завдань для перевірки якості засвоєння навчальних дисциплін;

v    Розробка тестів для визначення міри вираження особистісних якостей учнів школи для здійснення диференційного підходу, варіативності та свободи вибору.

6.     Створення інформаційного банку даних:

v    Нормативно-правові акти;

v    Адреси передового педагогічного досвіду;

v    Інформація про інноваційний досвід.

7.     Створення банку навчально-методичних комплексів з навчальних дисциплін і напрямів виховного процесу в школі.

8.     Створення банку даних про вчителів, які працюють в іноваційних  режимах