Комунальний заклад освіти "Cередня загальноосвітня школа № 69" Дніпровської міської ради

 Методичне об'єднання вчителів англійської мови

 

 

 

Науково-методична проблема методичного об'єднання:

 

"Формування іншомовної комунікативної компетенції, як інтерактивної мети навчання, включаючи мовну, соціокультурну, стратегічну і навчальну діяльності і передбачаючи виховання та розвиток школярів засобами іноземної мови"
 

 

   Методична тема обєднання:

 

          Формування в учнів відповідного рівня знань, умінь і навичок, необхідного для здійснення можливості спілкування з носіями мови на комунікативно достатньому рівні.

 

   Задачі  методичного  обєднання на  2018 – 2019 навчальний рік

 

1.     Розвиток комунікативної культури та соціокультурної освіченості школярів, що дозволяє їм бути рівноправними партнерами міжкультурного спілкування іноземною мовою в побутовій, культурній та навчально-професійних сферах.

2.     Оволодіння учнями початкової школи ключовими компетентностями, які передбачають їхній особистісно-соціальний та інтелектуальний розвиток.

3.     Формування здатності молодшого школяра до спілкування іноземною мовою і готовності до іншомовного навчання на наступному етапі основної школи.

4.     Використання учнями технологій самоконтролю і самооцінки рівня володіння мовою.

5.     Створення у дітей позитивної мотивації як одного з найважливіших психологічних факторів успішного вивчення іноземних мов та інтересу до пізнання світу.

6.     Використання новітних інформаційних технологій до навчального процесу. Застосування активних методів навчання, організація дослідницької та проектної діяльності учнів.

 

 

Науково – методична проблема, над якоюпрацює кожний вчитель методоб’єднання
 

 

   з\п

ПІП вчителя

Тема

 

1

Мірошниченко О.Ю.

Формування в учнів світоглядних позицій, які враховують сучасні потреби суспільства: знання іноземних мов, лінгвістична грамотність, толерантність до іншомовних культур, готовність до міжкультурного спілкування.

 

 

2

Орлова Т.І.

Розвиток здібностей учнів до іншомовного спілкування у процесі опанування іноземною мовою.

 

 

3

Овдієнко Н.В.

Використання рольових та інших видів ігор як фактору підвищення ефективності процесу навчання іноземної мови у молодших школярів.

 

4

Носова О.М.

Використання інтерактивних методів навчання для розвитку креативної особистості на уроках англійської мови.

 

5

Литвиненко О.В.(декретна відпістка)

Використання проблемних методів для формування творчого підходу при вивченні англійської мови.

6    

 

Науково – теоретичний обласний проект:

“Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства”.

І етап – Підготовчий 2015 – 2017 н.р.

Конкретизація проблеми на рівні регіонів та окремих педагогічних колективів, планування роботи творчих груп, створення «банку інформації» з питань соціалізації, розвитку соціальних компетенцій учнів, визначення основних показників для системного відстеження, діагностика рівня готовності педагогічних колективів до роботи над проблемою, організація роботи психолого-педагогічних семінарів з проблеми соціалізації учнівської молоді.

Головна мета проекту: визначення освітніх стратегій соціалізації особистості, розробка показників соціального розвитку учнів різних вікових груп, удосконалення системи психолого-педагогічного супроводу як важливого чинника процесу соціалізації

 

Методична   тема   об’єднання:

      Розвиток патріотичних рис учнів засобами іноземної мови з урахуванням  їхніх вікових особливостей

Перший етап  (початкова школа) – патріотизм зароджується разом із формуванням родинних почуттів до своєї сім’ї .

Другий етап (основна школа) – виховання любові до своєї малої батьківщини – міста, села, учнівського колективу, місцевих традиції.

Третій етап (старша школа) – формування власне патріотизму, виховання любові до України як своєї Батьківщини.

 

 

Участь методичного об’єднання в експериментальній роботі згідно проблеми:

“Педагогіка життєтворчості  як стратегічна основа розвитку сучасної освіти”

за темою:

“Розробка системи інноваційних педагогічних технологій

життєтворчості в умовах нових освітних змін”

 

Зміст роботи

Термін

1.

Створити банк даних та інформаційну базу кожної дитини про рівень її індивідуального розвитку в рамках проблеми: “Педагогіка життєтворчості як стратегічна освіта розвитку сучасної освіти”.

Грудень 2017

2.

Проаналізувати існуючі педагогічні технології життєтворчості в умовах сучасної освіти

Березень 2018

3.

Прийняти участь у пед.читанні: «Педагогіка життєтворчості через компетентнісний підхід до розвитку особистості”.

Квітень 2018

 

План засідання методичного об’єднання вчителів  іноземної мови

з\п

Тема

Дата

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

     1. Аналіз роботи за 2016-2017 навчальний рік.

     2. Задачі методоб’єднання на новий навчальний рік.

     3. Календарне планування.

     4. Опрацювання методичних рекомендацій щодо вивчення

         іноземних мов у новому навчальному році.

     5. Аналіз результатів зовнішнього незалежного оцінювання 2016.

     6. Національно-патріотичне виховання у процесі викладання іноземних

        мов (Нова концепція національно-патріотичного виховання).

    

  1. Обмін досвідом за темою: ”Використання рольових та інших видів ігор як фактору підвищення ефективності процесу навчання іноземної мови у молодших школярів ”.
  2. Підсумки шкільної олімпіади.
  3. Підготовка учнів до районної олімпіади.

 

  1. Обмін досвідом за темою: ” Використання проблемних методів для формування творчого підходу при вивченні англійської мови ”.
  2. Підсумки районної олімпіади.
  3. Аналіз виконання програм та успішності учнів з англійської мови за І семестр.
  4. Планування тижня англійської мови “Учнівські ноу-хау”.

 

 

1.       Обмін досвідом за темою: “ Використання інтерактивних методів навчання для розвитку креативної особистості на уроках англійської мови ”.

2.       Підготовка учнів 11-х класів до ДПА,  ЗНО з англійської мови.

3.       Підсумки роботи за новими підручниками в 7-х класах.

4.       Результати проведення тижня англійської мови.

 

1.           Обмін досвідом за темою: ”Розвиток здібностей учнів до іншомовного спілкування у процесі опанування іноземною

мовою ”.

2.           Аналіз виконання програм та успішності учнів з англійської мови за ІІ семестр і за рік.

3.           Підсумки роботи за рік.

 

Серпень

 

 

 

 

 

 

 

 

Жовтень –

Листопад

 

 

 

 

Грудень –

Січень

 

 

 

 

 

 

Березень

 

 

 

 

 

 

Травень

 

Дані  педагогічних  працівників методичного  об’єднання

з\п

ПІП вчителя

Стаж

 

Освіта

Фах за

дипломом

Категорія,

звання

Рік

Який

предмет

викладає

 

 

Загал.

Пед. 

 

 

 

Курси

Атес

 

1

Мірошниченко

О.Ю.

29 р.

22 р.

Вища

філологія

Вища,

старший

вчитель

2018

2019

Англ.

мова

2

Орлова Т.І.

39 р.

38 р.

Вища

Французька і англійська

мова

Вища,

старший

вчитель

2015

2016

Англ.

мова,

 

3

Овдієнко Н.В.

19 р.9

 р.

Вища

філологія

ІІ категорія

2017

2018

Англ.

мова

4

Носова О.М.

27р.

17р.

Вища

Англійська мова і література

Вища

2020

2020

Англ.

мова

 

5

Литвиненко О.В.

13р.

3 р.

Вища

Англійська

мова і література

 

Спеціаліст

2019

2019

Англ.

мова

6 Добреля Т.М. 4 р. 4 р. Вища Мова і література (англійська) Спеціаліст 2022 2022 Англ. мова

 

 

 

Відкритий урок з англійської мови на тему «At the supermarket»

 

26 січня учитель англійської мови Литвиненко Ольга Вікторівна провела з учнями відкритий урок з англійської мови на тему «At the supermarket». Метою уроку було ознайомити учнів  з новою лексикою з теми, злічувальними та незлічувальними іменниками, конструкцією would like. Удосконалювати ритміко-інтонаційні навички в говорінні та при читанні. Удосконалювати вміння учнів сприймати інформацію на слух, з опорою на малюнок та текст, відповідати на питання. Розвивати мовну і слухову пам'ять, здібності учнів до комунікації. Виховувати в учнів самостійність мислення кмітливість.

Урок був проведений з використанням інтерактивних методів навчання.

 

 

 

 

Клуб веселих та винахідливих  знавців англійської мови - невеличка подорож до Манчестеру, Шотландії та Лондону учнів 5-А класу

 

25 січня 2018 року учитель англійської мови Носова Ольга Миколаївна провела відкритий урок з з англійської мови у 5-А класі – засідання клубу веселих та винахідливих  знавців англійської мови під девізом «Пісні англійською  – кращий спосіб вивчення мови». Під час заняття учні 5-А класу та гості заходу здійснили невеличку подорож до англомовних міст. Продивилися короткометражний фільм-подорож до Манчестеру, Шотландії та Лондону. Виконали вправи на інтерактивній дошці для закріплення інформації. Учитель обговорила з учнями цікаві місця Манчестеру  та Лондону. У другій половині уроку жваво пройшли Інтерактивні ігри для закріплення лексики та граматики серед двох команд класу, продивилися мультфільм та прослухати пісню для стимулювання інтересу учнів до вивчення англійської мови.

Метою уроку було: ознайомити учнів з країною, мову якої ми вивчаємо.  Ознайомити з цікавими місцями Манчестеру та Лондону;  повторити вивчену лексику;  повторити граматичні структури; розвивати навички аудіювання та говоріння;  розвивати увагу учнів;  розвивати вміння учнів працювати з технічними засобами;  виховувати  повагу до країни, мову якої вони вивчають;  виховувати в учнів вміння працювати у колективі;  підтримувати в учнях інтерес до вивчення англійської мови через пісні, відео, кінофільми, мультфільми.

 

 

 

 

 

Відкритий урок з англійської мови в 1-А класі

 

 

24 січня 2018 року учитель англійської мови Овдієнко Наталія Володимирівна провела відкритий урок з англійської мови у 1-А класі – урок-подорож  "Travelling to Englishland".  Метою уроку було повторення і закріплення вивченого матеріалу, набутих знань, вмінь і навичок. Під час заняття учні в  ігровій формі  повторили й активізували вживання в мовленні вивченних ЛО з тем «Алфавіт», «Кольори» і тд. Повторили звуки та букви англійського алфавіту, практикували вживання іменників у множині, порядок слів у реченні, тренували пам'ять і увагу.

Урок був проведений з використанням інтерактивних форм навчання.

 

 

 

Позакласний захід з англійської мови у 3-А класі: Інсценування казки братів Гримм "Білосніжка та сім гномів"

 

29 листопада учитель англійської мови Овдієнко Наталія Володимирівна представила постановку казки "Білосніжка" англійською мовою. Акторами були учні 3-А класу. Під час вистави діти розмовляли тільки англійською, були вдягнені у яскраві вбрання казкових героїв. Після вистави на дітей чекали цікаві завдання та кросворд. Закінчився урок довгоочікуваним перегядом мультфільму про Білосніжку та семеро гномів. Метою інсценування казки було: розвивати мовленнєві навички учнів; мотивувати учнів у практичному вживанні англійської мови; зацікавити дітей у вивченні англійської мови; бути відповідальними за колективний результат.

 

 

 

 

 

 

 

Брейн-ринг «Чи знаєте Ви рідну країну?»

 

27 січня 2017 року керівник МО іноземної мови Мірошніченко Ольга Юріївна провела брейн-ринг «Чи знаєте Ви рідну країну?» з учнями  9-Б класу.  Під час проведення заходу учні систематизували свої знання про Україну, вдосконалювали навички читання і говоріння, розширили свій кругозір в області науки, культури, історії України.

 

 

 

Відкритий урок з англійської мови на тему: «Our pets»

 

26 січня учитель англійської мови Овдієнко Наталія Володимирівна провела з учнями 5-А класу відкритий урок з теми «Our pets». Урок складався з трьох частин. Спочатку діти, користуючись власними презентаціями, розказували про своїх домашніх улюбленців. Розгадували інтерактивний кросворд. Наприкінці уроку діти закріпили знання з теми під час діалогів про їх домашніх улюбленців.

 

 

 

Інтелектуальна гра «What? Where? When?»

25 січня 2017 року в рамках плану проведення заходів тижня іноземної мови учитель англійської мови Литвиненко Ольга Вікторівна провела з учнями 3-А класу інтелектуальну гру «What? Where? When?». Під час конкурсу діти крутили барабан та виконували конкурсні завдання. Виступили всі члени команд. Діти читали, відгадували загадки, складали розповідь та навіть заспівали. В результаті запеклої боротьби перемогла дружба і всі учасники отримали солодкі призи.

 

 

Відкритий урок з англійської мови у 5-А класі

 

В рамках тижня англійської мови 24 січня 2017 р. у інтерактивному кабінеті відбувся  урок-подорож до Сполучених Штатів Америки. Учні 5-А класу віртуально відвідали Нью-Йорк та Маямі; дізналися про національні свята в США, улюблені види спорту американців, напрямки та жанри музики, улюблені заняття під час відпочинку. Діти знайомилися та обговорювали основні символи США. Урок був динамічним та насиченим.

 

 

 

Конкурс «Знавці англійської мови»

14 грудня 2016 року в 3-А класі  жваво пройшов конкурс «Знавці англійської мови» до дня англійської мови. Ведучими були учителі іноземної мови Овдієнко Наталія Володимирівна та Литвиненко Ольга Вікторівна.  Учні розділилися на дві команди та активно боролися за перемогу. Конкурс містив цікаві творчі  вправи.  Розпочався конкурс з  граматичних завдань. Далі - творчий конкурс: учні прослухавши опис персонажа на англійській мові, а потім малювали почуте на  папері. Був мімічний конкурс, під час якого один з членів команди зображував якусь емоцію, а члени команди описували її. В результаті інтелектуальних змагань всі учасники отримали гарні оцінки та багато позитиву.

 

 

Урок-презентація в 9-Б класі до Дня англійської мови

14 грудня у кабінеті інформатики до Дня англійської мови в рамках плану заходів , присвячених проведенню року англійської мови в Україні, відбувся урок-презентація  життя та творчості Вільяма Шекспіра. Захід в 9-Б класі проводили Керівник ШМО вчителів англійської мови Мироншиченко Ольга Юріївна та вчитель англійської мови Носова Ольга Миколаївна. Учні познайомилися з цікавими фактами біографії відомого англійського драматурга, відповідали на питання. Вчитель організував проблемну дискусію «Шекспір в твоєму житті». 

 

 

 

 

Відкритий урок з англійської мови у 5-А класі на тему: «Наші співвітчизники, видатні художники Полтавщини».

26 лютого 2016 року учитель іноземної мови Носова Ольга Миколаївна провела з учнями 11 класу відкритий урок з теми: «Наші співвітчизники, видатні художники Полтавщини». Метою уроку було поповнити та  узагальнити лексичний матеріал з теми, розвивати навички техніки читання, аудіювання, підготовка до ДПА, до ЗНО, виховання морально-етичних принципів, любов до української культури. Урок проведено з використанням ІКТ технологій. Методи викладання: проектний (частково на уроці), виконавчий. Учні багато читали. На уроці учні захищали власноруч підготовані проекти про Катерину Білокур та використання українських квітів у картинах, на тканинах, посуді, про  Марію Башкірцеву видатну письменницю та художницю, художника Миколу Щеглова. 

 

 

 

Відкритий урок з англійської мови в 7-А класі з теми : «Sports»

25 лютого 2016 року учитель іноземної мови Орлова Тетяна Іллівна провела відкритий урок з англійської мови в 7-А класі з теми : «Sports». Під час уроку учні виступали з підготованими доповідями, переглядали відео про екстремальні види спорту, складали речення у групах. Урок був насиченим та динамічним, всі учні розповіли про свій улюблений вид спорту та відповідали на запитання про нього.