Комунальний заклад освіти "Cередня загальноосвітня школа № 69" Дніпровської міської ради

 Робочий навчальний план 2017-2018 н.р.

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до робочого навчального плану на 2017-2018 н.р.

 КЗО «СЗШ № 69»

 Дніпровської міської ради 

       Комунальний заклад освіти середня загальноосвітня школа № 69  має  статус експериментального навчального  закладу обласного  рівня і працює за  програмою   науково-дослідної    роботи  з теми : «Апробація  і  впровадження нового змісту методів і педагогічних  технологій програми розвитку  дітей «Росток». З 2010 року  школа входить до мережі експериментальних навчальних закладів обласного рівня,  впроваджуючи ідеї педагогіки життєтворчості за темою «Розробка системи педагогічних технологій життєтворчості в контексті інноваційного розвитку освіти». З 2012-2013 навчального  року запроваджено навчання за науково-педагогічним проектом «Інтелект України» для початкової школи.

         Комунальний   заклад   освіти  «Середня загальноосвітня школа № 69» у своїй діяльності керується  Конституцією України, Законами України “Про освіту ”,  “Про загальну середню освіту ” , Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ столітті, новим Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти,  законодавчими актами Президента України,  Кабінету Міністрів України, Концепцією профільного  навчання, постановами і наказами Управління освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації, Управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради, наказами відділу освіти Індустріальної районної  у місті ради.

Робочі навчальні плани КЗО «ЗСШ № 69» ДМР  на 2017-2018 навчальний рік складаються:

- для 1а, 2а, 3а, 4а класів  – за Експериментальним навчальним планом для початкової школи, що працює за науково-педагогічним  проектом «Інтелект України», затвердженим наказом МОН молодьспорт  України  від 04.12.2014  № 1439;

-  для 1б, 2бв, 3бв, 4бв - за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН молодьспорт України  від 10.06.2011  №572, із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014   № 460; 

- для 5а класу  – за Експериментальним навчальним планом для середньої школи, що працює за науково-педагогічним  проектом «Інтелект України», затвердженим наказом МОН молодьспорт  України  від 04.12.2014  № 1439;

-  для   5б,  6аб,    7б,  8б класів –  за    Типовими      навчальними    планами загальноосвітніх       навчальних      закладів      ІІ   ступеня      затвердженими наказом       МОН молодьспорту  України   від  03.04.2012   № 409   (в редакції наказу  МОН     України  від   29.05.2014   № 664), із змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 № 1465;

- для класів, що навчаються за проектом  «Росток» (7а, 8а)   - за Типовими навчальними планами навчальних закладів,  які працюють за науково –педагогічним  проектом  «Росток»,  затвердженими МОН України  від 06.08.14   № 905.

для  9б класу – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004  № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009  № 66;

-    для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010  № 834 зі змінами,  внесеними наказом МОН України від 29.05.2014  № 657.

-    Для 11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010  № 834 зі змінами,  внесеними наказом МОН України від 29.05.2014  № 657.

             Перспективною мережею на 2017-2018 навчальний рік передбачено наступну кількість учнів в середній   загальноосвітній    школі   № 69   -   647 дітей у  23 класах. Всі класи школи україномовні . В цьому навчальному році буде відкрито 3 перші класи для 65 учнів, один 10-й клас філологічного профілю на    учня і один 11-й клас  правового  профілю на 24 учнів.

              Освіта в середній загальноосвітній школі № 69 проводиться за трьома ступенями навчання.

            І ступінь школи  становить 11 класів, в яких навчається 319 учнів. Відповідно до завдань Національної доктрини розвитку освіти, законів України

« Про освіту», « Про загальну середню освіту»   в школі впроваджено  науково - дослідну та експериментальну роботу за проектом «Інтелект України» в 1а, 2а, 3а, 4а класах. Даний проект впроваджується поетапно: починаючи з початкової школи до 9-го класу середньої школи.

          В школі працює  обладнана спальна кімната для дітей 6-річного віку, які перебувають в ГПД і потребують денного сну  та   ігрова  кімната  для учнів початкової школи.

         В 2017-2018 навчальному році в початковій школі буде  продовжено  викладання предмету  «Місто мого дитинства» для учнів 1б, 2б,в, 3б,в,  4б,в  як курсів  за вибором. Учні 2-4-х  класів вивчатимуть курс інформатики за рахунок     інваріативної частини навчального плану.

             ІІ ступінь школи становить 10 класів, в яких навчаються  278  учнів. Серед класів ІІ ступеню:

-  учні 5а, 6а класів  будуть продовжувати  навчання  за проектом «Інтелект України» в середній школі;                                                                            

 -    учні 8а,9а  класів продовжуватимуть навчання в школі  за навчальним проектом «Росток». Учні цих  класів вивчатимуть курс «Елементи теорії ймовірностей» по 1 годині на тиждень за рахунок інваріантної складової частини.

         Треба зазначити, що у 2017-2018 навчальному році для  класів  школи ІІ та ІІІ ступенів  запроваджено курс за вибором «Українознавство».  Учні 5б, 6аб, 7б   класів  продовжують вивчати курс «Місто мого дитинства» в розмірі 0,5 годин на тиждень.

         ІІІ ступінь школи становить один 10-й клас, в якому  навчається 25 учнів,   та один  11-й клас, в якому – 24 учнів. Ці класи філологічного та правового  профілів  навчання.

 

 

            Відповідно  наказу МОН України № 834 від 27.08.2010  в 10-11  класах    введено вивчення курсу «Захист Вітчизни»  в кількості 2 години на тиждень. Для учнів  10-11-х класів впроваджено 3 години фізичної культури.   Навчальні програми курсів «Конституційне право України», «Російська мова», «Історія української культури», STEM-освіта ( фінансова грамотність) для учнів середніх та старших класів будуть вивчатися факультативно.

 

 

 

 

 

РОБОЧИЙ    НАВЧАЛЬНИЙ    ПЛАН

комунального закладу освіти «Середня  загальноосвітня  школа № 69»  Дніпровської міської ради  на 2017-2018   навчальний рік І ступінь 1-Б, 1-В, 2-Б, 3-Б, 3-В, 4-Б, 4-В класів  - наказ МОНмолодьспорт України від 10.06.11р.  №572( зі змінами  згідно з наказом МОН від 16.04.2014 р. № 460), додаток  №1

№ з/п

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

 

 

 

1-Б

 

 

1-В

 

2-Б

 

3-Б

 

3-В

 

4-Б

 

4-В

 

Мови і літератури (мовний і літературний компоненти)

Українська мова

7

7

7

7

7

7

7

 

Іноземна мова (англійська)

1

1

2

2

2

2

2

 

Математика

Математика

4

4

4

4

4

4

4

 

Природознавство

Природознавство

2

2

2

2

2

2

2

 

Суспільствознавство

Я у світі

-

-

-

1

1

1

1

 

Мистецтво

Мистецтво/

Музичне мистецтво

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

1

1

1

1

 

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

1

1

1

 

Технології

Трудове навчання

1

1

1

1

1

1

1

 

Інформатика

-

-

1

1

1

1

1

 

Здоров’я і фізична культура

 

Фізична культура

3

3

3

3

3

3

3

 

Основи здоров’я   

1

1

1

1

1

1

1

 

Разом

21

21

23

24

24

24

24

 

Додаткові години на вивчення предметів

інваріативної складової, курсів за вибором,

проведення індивідуальних консультацій

та групових занять

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

 

 

Індивідуальні заняття

Українська мова

 

1

1

1

1

1

1   

1

Математика

 

1

1

1

1

1

1

1

Гранично

допустиме навантаження

20

 

20

 

20

23

23

23

23

Всього

23

23

25

26

26

26

26

                               

 

 

 

 

РОБОЧИЙ    НАВЧАЛЬНИЙ    ПЛАН

комунального закладу освіти «Середня  загальноосвітня  школа № 69»

Дніпровської міської ради 1-А, 2-А, 3-А, 4-А класів, які навчаються за науково-педагогічним проектом «Інтелект України» на 2017-2018   навчальний рік І ступінь  Наказ МОН України   від 02.11.2016 р.  № 1319, додаток  № 2

 

№ з/п

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

 

 

 

1-А

 

 

2-А

 

 

3-А

 

4-А

Мови і літератури

Українська мова

3,5

3,5

3,5

3,5

Читання

3,5

3,5

3,5

3,5

Іноземна мова (англійська)

3

3

3

4

Математика

Математика

4

4

4

4

 

Еврика

 

1

1

1

Природознавство,

суспільствознавство

Людина і світ

2

2

3

2,5

Навчаємось разом

2

2

2

1,5

Мистецтво

Мистецтво

1

 

1

 

1

1

Технології

Трудове навчання

0,5

0,5

0,5

0,5

Інформатика

-

1

1

1

Здоров’я і фізична культура

 

Фізична культура

3

3

3

3

Основи здоров’я

0,5

0,5

0,5

0,5

Разом

23

25

26

26

Гранично

допустиме навантаження

20

22

23   

23

Всього

23

25

26

26

             
 

 

 

РОБОЧИЙ     НАВЧАЛЬНИЙ      ПЛАН

комунального закладу освіти « Середня загальноосвітня  школа № 69»   Дніпровської міської ради   для 5-А,6-А  класів, які навчаються за науково-педагогічним проектом «Інтелект України» на 2017-2018   навчальний рік  ІІ ступінь Наказ МОН України   від 02.11.2016 р.  № 1319, додаток  № 3

Освітні галузі

Назва предмету

Кількість годин на тиждень

Кількість годин на тиждень

5-А

6-А

Мови і літератури

Українська мова

3,5

3,5

Українська  література

2

2

Іноземна мова (англійська)

5

5

Зарубіжна література

2

2

Суспільствознавство

Історія України

1

1

Всесвітня  історія

 

1

Навчаємо разом

2

2

Мистецтво

Мистецтво

 

1

 

1

Математика

Математика

 4

4

Природознавство

Природознавство. Моя планета Земля

2

-

Природознавство. Твої фізичні відкриття

1

1

Біологія

-

2

Географія

-

2

Технології

Трудове навчання. Технічна творчість

1

1

Інформатика

1

1

Здоров’я  і фізична культура

Основи здоров’я

0,5

0,5

Фізична культура

3

3

Разом

 

29

32

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

2

2

Факультативи

У світі літературної казки (зарубіжна література)

2

               

Золоті міфи та легенди народів світу

 (зарубіжна література)

 

2

Гранично допустиме навантаження

28

31

Всього

31

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОБОЧИЙ     НАВЧАЛЬНИЙ      ПЛАН

комунального закладу освіти « Середня загальноосвітня  школа № 69» Дніпровської міської ради   на 2016-2017 навчальний рік  ІІ ступінь 5-Б,  6-Б, 7-А, 7-Б, 8-Б, класів - наказ   МОН молодьспорту України  від 03.04.2012р.   № 409 (в редакції  наказу  МОН  України від 29.05.2014р.  № 664, зі змінами згідно з  наказом МОН України від  12.12.2014р. № 1465, наказом Міністерства освіти і науки України від 07.08.2015 № 885),  додаток 1

Освітні галузі

Назва предмету

Кількість годин на тиждень

 

5-Б

6-Б

7-А

7-Б

8-Б

 

Мови і літератури

Українська мова

3,5

3,5

2,5

2,5

2

 

Українська  література

2

2

2

2

2

 

Іноземна мова (англійська)

3

3

3

3

3

 

Зарубіжна література

2

2

2

2

2

 

Суспільствознавство

Історія України

1

1

1

1

1,5

 

Всесвітня  історія

-

1

1

1

1

 

Основи правознавства

-

-

-

-

-

 

Мистецтво

Музичне   мистецтво

1

1

1

1

-

 

Образотворче  мистецтво

1

1

1

1

-

 

Мистецтво

-

-

-

-

1

 

Математика

Математика

 4

4

-

-

-

 

Алгебра

-

-

2

2

2

 

Геометрія

-

-

2

2

2

 

Природознавство

Природознавство

2

-

-

-

-

 

Біологія

-

2

2

2

2

 

Географія

-

2

2

2

2

 

Фізика

-

-

2

2

2

 

Хімія

-

-

1,5

1,5

2

 

Технології

Трудове навчання

2

2

1

1

1

 

Інформатика

1

1

1

1

2

 

Здоров’я  і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

 

Фізична культура

3

3

3

3

3

 

Разом

 

26,5

29,5

31

 

31

31,5

 

 

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття

3,5

3,5

2,5

2,5

3

 

Курси за вибором

Рідний край

0,5

 

 

 

 

 

Російська мова

1

1

1

1

2

 

Українознавство

1

1

 

 

 

 

                                                      Індивідуальні заняття

 

Українська мова

 

1

0,5

0,5

0,5

 

Математика

 

 

 

 

 

 

Історія України

1

0,5

1

1

 

 

Фізика

 

 

 

 

0,5

 

Біологія

 

 

 

 

 

 

Гранично допустиме навантаження

28

31

32

32

33

 

Всього

30

33

33,5

33,5

34,5

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОБОЧИЙ     НАВЧАЛЬНИЙ      ПЛАН

комунального закладу освіти « Середня загальноосвітня  школа № 69»   Дніпровської міської ради     на 2017-2018 навчальний рік  ІІступінь 8-А, 9-А класів  –  науково-педагогічний   проект   «Росток»,  наказ МОН України   від 06.08.2014 р. № 905, додаток 3, таблиця 3

 

 

 

Освітні галузі

 

 

 

Назва предмету

Кількість годин на тиждень у класах

8-А

 

9-А

 

Мови і літератури

Українська мова

2

2

Українська  література

2

2

Іноземна мова (англійська)

2

2

Світова  література

2

2

Суспільствознавство

Історія України

1,5

1,5

Всесвітня  історія

1

1

Основи правознавства

-

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

-

-

Образотворче  мистецтво

-

-

Мистецтво

1

1

Математика

Математика

-

-

Алгебра

4

4

Геометрія

2

2

Природознавство

Навколишній світ

-

-

Біологія

2

3

Географія

2

1,5

Фізика

3

3

Хімія

3

2

Технології

Трудове навчання

1

1

Інформатика

2

2

Здоров’я  і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

Фізична культура

3

3

Разом

 

34,5

35

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття

1,5

1

Курси за вибором

Елементи теорії ймовірності

1

1

Індивідуальні заняття

Математика

0,5

 

Гранично допустиме навантаження

33

33

Всього

36

36

         

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОБОЧИЙ     НАВЧАЛЬНИЙ      ПЛАН

комунального закладу освіти « Середня загальноосвітня  школа № 69»   Дніпровської міської ради   на 2016-2017 навчальний рік  ІІ ступінь 5-Б,  6-Б, 7-А, 7-Б, 8-Б, 9-Б класів - наказ   МОНмолодьспорту України  від 03.04.2012р.   № 409( в редакції  наказу  МОН  України від 29.05.2014р.  № 664  (зі змінами згідно з  наказом МОН України від  12.12.2014р. № 1465 ), додаток 12

 

Освітні галузі

Назва предмету

Кількість годин на тиждень

9-Б

Мови і літератури

Українська мова

2

Українська  література

2

Іноземна мова (англійська)

2

Мова  національної меншини (російська)

2

Зарубіжна література

2

Суспільствознавство

Історія України

1,5

Всесвітня  історія

1

Основи правознавства

1

Мистецтво

Музичне   мистецтво

-

Образотворче  мистецтво

-

Мистецтво

1

Математика

Математика

 

Алгебра

2

Геометрія

2

Природознавство

Природознавство

-

Біологія

2

Географія

1,5

Фізика

3

Хімія

2

Технології

Трудове навчання

1

Інформатика

2

Здоров’я  і фізична культура

Основи здоров’я

1

Фізична культура

3

Разом

 

34

 

 

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття

2

Факультативи

Українські мотиви та образи у зарубіжній літературі                                 1

Індивідуальні заняття

Українська мова

0,5

Математика

0,5

Гранично допустиме навантаження

33

Всього

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОБОЧИЙ     НАВЧАЛЬНИЙ      ПЛАН

комунального закладу освіти « Середня загальноосвітня  школа № 69»   Дніпровської міської ради     на 2017-2018 навчальний рік ІІІ ступінь    10, 11 класів – наказ МОН України  від 27.08.2010 р. № 834 (зі змінами згідно з наказом МОН України від 29.05.2014 р.  № 657), додаток 8, додаток 9

 

 

 

Назва предмету

 

Кількість годин на тиждень у класах

10

Української філології профіль

11

Правовий профіль

Українська мова

4

2

Українська література

4

2

Іноземна мова ( англійська)

 

3

3

Світова  література

3

2

Історія України

1

1,5

Всесвітня  історія

1

1

Громадянська освіта:

-правознавство

-економіка

-людина і світ

 

 

1

 

3

 

 

-

1

 

-

1

Художня культура

0,5

0,5

Математика

3

3

Астрономія

-

0,5

Біологія

1,5

1,5

Географія

1,5

-

Психологія

 

1

Фізика

2

2

Хімія

1

1

Екологія

-

0,5

Технології

1

1

Інформатика

1

1

Фізична культура

2

2

Захист Вітчизни

1,5+0,5

1,5+0,5

Разом

 

32+0,5

32+0,5

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття

6

6

Факультативи

Стилістика української мови

2

 

Світовий театр і література

1

1

Індивідуальні заняття

Українська мова

0,5

2

Математика

1

1,5

Історія України

1

1

Гранично допустиме навантаження

33

33

Всього

38

38