Комунальний заклад освіти "Cередня загальноосвітня школа № 69" Дніпровської міської ради

 Нормативно-правова база

 

 

 

 

 

 

  РІШЕННЯ Дніпропетровської міської ради № 11/13 від 07.09.2016 року "  ПРО ПРОГРАМУ РОЗВИТКУ ОСВІТИ В МІСТІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ на 2016-2020 роки"

 

 

 

 

 

 

Концепції освіти в Україні

Наказ  від 15.10.2014 №1172 Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2015 році

Про затвердження Концепції літературної освіти  №58 від 26 січня 2011 року

 

Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності

 

П О С Т А Н О В А   ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР "Про ратифікацію Конвенції про права дитини"

 

У К А З    ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ "Про додаткові заходи щодо забезпечення  розвитку освіти в Україні"

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я   від 27 серпня 2010 р. N 1720-р м.Київ Про схвалення Концепції Державної соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року

 

П О С Т А Н О В А    від 15 вересня 1999 р. N 1697 м. Київ        Про затвердження Національної програми патріотичного виховання населення, формування   здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства

 

 Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я    від 27 серпня 2010 р. N 1722-р  м. Київ  "Про схвалення Концепції Державної цільової програми  впровадження у навчально-виховний процес  загальноосвітніх навчальних закладів   інформаційно-комунікаційних технологій  "Сто відсотків" на період до 2015 року"

 

У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ "Про Концепцію державної мовної політики"

 

У К А З     ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ "Про Концепцію допризовної підготовки  і військово-патріотичного виховання молоді"

ЛИСТИ МОН УКРАЇНИ

Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з  навчальних дисциплін 2011/2012 навчальному році

 

Наказ Міністерства освіти і науки України  від 08.08.2013 року № 1135 "Зміни до Типового положення про атестацію педагогічних працівників"

 

Лист МОНМСУ 29.04.2011 № 1/9-325 Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2011/2012 навчальний рік

 

 

Нормативно-правові документи з питань інклюзивної освіти:

Документи облдержадміністрації та департаменту освіти і науки облдержадміністрації:

 

Про запровадження інклюзивного навчання для дітей з особливими освітніми потребами у навчальних закладах області

Закони України:

Листи МОН України:

Накази МОН України:

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України:

Права людини:

Укази Президента:

 

 

 

Рекомендації щодо подачі методичних розробок претендентів на присвоєння звань: «викладач-методист»,«вчитель-методист», «вихователь-методист», «педагог-організатор-методист»,«практичний психолог-методист», «керівник гуртка-методист» на схвалення науково-методичною радою НМЦ