Комунальний заклад освіти "Cередня загальноосвітня школа № 69" Дніпровської міської ради

 Соціальний педагог

Соціальний педагог - Брика Катерина Сергіївна

Години роботи:  

понеділок:  11-30 - 13-30, 14-00 -16-00

вівторок: 11-00 - 15-00

середа: 8-00 - 10-00, 14-00 -  16-00

четвер: 10-30 - 13-00, 15-00 - 15-30

п'ятниця: 11-30 - 15-30

 

Для батьків:
Соціальний педагог – це педагогічний працівник, основна мета роботи якого полягає у забезпеченні соціально-правового захисту учнів школи та попередженнї впливу негативних соціальних чинників на формування та розвиток особистості дитини. У школі він є громадським інспектором з охорони дитинства.

Соціальний педагог:
- здійснює соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей з метою попередження безпритульності, бездоглядності та випадків усіх форм домашнього насильства над дітьми;
- приймає участь в організації безкоштовного харчування учнів з малозабезпечених родин та учнів інших пільгових категорій;
- бере участь у виховній роботі з питань профілактики появи негативних форм поведінки у неповнолітніх (паління, алкоголізму, наркоманії; дитячої злочинності тощо), пропаганди здорового способу життя, статевого виховання молоді;
- допомагає виявленню творчих нахилів, розкриттю здібностей дітей та підлітків, сприяє участі учнів у суспільно-корисній, волонтерській діяльності;
- проводить просвітницьку роботу з батьками або особами, що їх замінюють (індивідуальні бесіди, виступи на батьківських зборах); 
- є посередником між школою, сім'єю, державними установами по захисту прав дітей та громадськістю; бере участь в організації їх взаємодії з метою створення умов для нормального розвитку дітей і підлітків.

Для учнів:
У яких випадках звертатися до соціального педагога?
якщо у Твоїй родині є проблеми, які Тебе постійно турбують, заважають нормально вчитися та відчувати себе щасливим;
якщо хтось примушує Тебе до вчинків, що суперечать нормам моралі, пригнічують Твою гідність, а Ти не знаєш як себе поводити у такій ситуації;
якщо Ти відчуваєш, що Тобі потрібна допомога лікаря або юриста, проте не наважуєшся звертатися до батьків;
і просто коли Тобі здається, що всі інші відвернулися від Тебе і ніхто тебе вже не зрозуміє...

 

Діти-сироти та діти, позбавленібатьківського піклування

Діти –сироти – це діти, батьки яких померли або загинули (Закон України  «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», який набув чинності 13 січня 2005 р. ст. 1). 
Документи, які підтверджують статус: 
 • Документ – свідоцтво про смерть кожного із батьків.
 • Документ – рішення судових органів про надання статусу
До числа дітей, позбавленихбатьківськогопіклування, належатьті,   що  залишилися  безпіклування батьків (Закон України  «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», який набув чинності 13 січня 2005 р. ст. 1):
 • у зв'язку з позбавленням їх батьківських  прав
 • відібранням у батьків безпозбавленнябатьківських прав
 • визнанням батьків безвісті відсутніми, обмежено абонедієздатними
 • оголошенням їх померлими
 • відбуванням покарання  в  місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час слідства
 • розшуком їх  органами внутрішніх  справ,  пов'язаним з ухиленням від сплати аліментів та відсутністю відомостей про їх місцезнаходження
 • тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати своїбатьківські обов'язки
 • а також підкинуті діти
 • діти, батьки яких невідомі
 • діти, від якихвідмовились  батьки
 • безпритульні  
 • діти,  які  були  покинутібатьками,  самі  залишили  сім'ю  абодитячізаклади,  де   вонивиховувались,  і  не  маютьпевногомісцяпроживання.  
Діти, позбавлені батьківського піклування – це діти, батьки яких позбавлені батьківських прав. Документом, який  підтверджує статус є рішення суду.
Діти з малозабезпечених (соціально неспроможних) родин
Малозабезпечена сім'я - сім'я,  яка з поважних або незалежних від неї причин має  середньомісячний  сукупний  дохід  нижчий  від прожиткового мінімуму для сім'ї (ст.1Закону України «Про державну соціальну допомогумалозабезпеченим сім’ям» від1 червня 2000 року  N 1768-III зі змінами та доповненнями).
Документи, що підтверджують статус:
 • копія свідоцтва про народження дитини;
 • довідка про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям.
Діти, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС
До дітей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи, належать неповнолітні діти, які: 
 1. евакуйовані із зони відчуження, у тому числі діти, які на момент евакуації знаходились у стані внутрішньоутробного розвитку; 
 2. проживали на момент аварії чи прожили або постійно навчалися після аварії не менше одного року в зоні безумовного (обов'язкового) відселення; 
 3. проживали на момент аварії чи прожили або постійно навчалися після аварії не менше двох років у зоні гарантованого добровільного відселення; 
 4. проживали на момент аварії чи прожили або постійно навчалися після аварії не менше трьох років у зоні посиленого радіоекологічного контролю; 
 5. народились після 26 квітня 1986 року від батька, який на час настання вагітності матері мав підстави належати до категорії 1, 2 або 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, або народжені матір'ю, яка на час настання вагітності або під час вагітності мала підстави належати до категорії 1, 2 або 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи; 
 6. хворі на рак щитовидної залози незалежно від дозиметричних показників, а також хворі на променеву хворобу; 
 7. одержали дозу опромінення щитовидної залози внаслідок Чорнобильської катастрофи, яка перевищує рівні, встановлені Міністерством охорони здоров'я України.
Документ, який підтверджує статус дитини-чорнобильця – посвідчення, яке надає право користуватися пільгами і компенсаціями, встановленими Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", іншими актами законодавства.Такими посвідченнями постраждалі від аварії на ЧАЕС можуть користуватися до досягнення повноліття.
Діти – інваліди
Дитина-інвалід – дитина зі стійким розладом функцій організму спричиненими захворюванням, травмою або вродженими вадами розумового чи фізичного розвитку, що зумовлюють обмеження її нормальної життєдіяльності та необхідність додаткової соціальної допомоги і захисту (ст.1 Закону України «Про охорону дитинства»). 
Документ, який підтверджує статус дитини-інваліда – медичний висновоклікарсько-консультативних комісій дитячихобласних, багатопрофільних міських лікарень, спеціалізованих лікарень, диспансерів, де діти перебувають на диспансерному обліку та спеціалізованому лікуванніта інші заклади охорони здоров’я
Діти-напівсироти
Дитина-напівсирота- дитина, в якої помер один з батьків або один з батьків позбавлений батьківських прав.
Документи, що підтверджують статус:
 • свідоцтво про смерть,
 • рішення суду про позбавлення батьківських прав одного з батьків (або один з батьків дитини визнаний судом безвісті відсутнім, або один з батьків дитини визнаний судом померлим, або один з батьків  дитини визнаний недієздатним, або один з батьків дитини знаходиться у розшуку).
Діти з багатодітних родин
Багатодітна сім'я - сім'я, що складається з батьків (або одного з батьків) і трьох та більше дітей. Отже, щоб родина вважалася багатодітною, в ній має бути як мінімум троє дітей до 18 років.(ст.1 Закону України «Про охорону дитинства»).
Для підтвердження статусу дитина з  багатодітної родини у навчальному закладі повинні бути наступні документи:
 • посвідчення багатодітної сім’ї
 • свідоцтво про народження всіх дітей (де вказані дані про батьків);
 • довідка про склад сім’ї або паспортні дані одного з батьків з розділом «Особливі відмітки», де вписуються дані про дітей.